Cantica Sacra

Kamerkoor Cantica Sacra is in 1980 gestart als een kleine Interkerkelijke Cantorij. Het Koor is in de loop der jaren uitgegroeid tot een gemengd koor van ongeveer 40 leden dat een gevarieerd repertoire presenteert in verrassende concerten.

Het koor streeft er naar om op een hoog niveau te musiceren.

De koorleden bestuderen de muziek thuis door middel van oefenfiles. Op deze manier kan op de repetities vlot worden gewerkt aan het artistieke resultaat.

Cantica Sacra repeteert in Steenwijk op donderdagavond.

Alle stemsoorten zijn welkom. Uiteraard wordt er een stemtest afgenomen voordat iemand lid kan worden.

Veel meer informatie over Cantica Sacra

www.canticasacra.nl